Vijesti

Vijesti

Back
19.09.2022.

„EFT SE Bileća d.o.o.“ Bileća raspisuje

OGLAS

za prijem radnika

Administrativno finansijski asistent u sjedištu društva – 1 izvršilac

Osnovni zadaci izvršioca na ovom radnom mjestu:

 • Rukovanje korporativnom korespondencijom, emailom i telefonskim pozivima, prijem i otprema interne i eksterne pošte,
 • Vođenje i arhiviranje poslovne, tehničke i finansijske dokumentacije, evidencija knjiga KUF-a i KIF-a na dnevnom nivou, ažuriranje djelovodnika i ostala interna evidencija po potrebi,
 • Obrada podataka vezanih za kadrovsku evidenciju, vođenje personalnih mapa zaposlenih, izrada i dostava platnih listi, mjesečni obračun radnih sati zaposlenih, prijave i odjave ugovora o radu, ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima,
 • Blagovremeno dostavljanje podataka i informacija za potrebe izvještavanja javnih institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa važećom zakonskom regulativom,
 • Vođenje baze osnovnih sredstava društva, pružanje asistencije u pripremi knjiženja poslovnih promjena i izradi mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja u sektoru finansija i računovodstva, priprema i unos naloga za plaćanje tekućih obaveza društva,
 • Rukovođenje blagajnom društva, izrada, evidencija i kontrola putnih naloga zaposlenih u društvu,
 • Prijem stranaka u sjedište društva i obavljanje drugih poslova po nalogu Direktora.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove:

 • Završena srednja ekonomska škola ili gimnazija,
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office),
 • Posedovanje vozačke dozvole - B kategorija,

Poželjne stručne sposobnosti i veštine:

 • Završena visoka strukovna ekonomska ili poslovna škola (minimalno ESPB 180 bodova),
 • Poznavanje rada u programskom paketu Pantheon,
 • Osnovno znanje engleskog jezika,
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Potrebne personalne sposobnosti i veštine:

 • Predanost poslu, pedantnost i temeljitost,
 • Komunikativnost i orijentisanost ka timskom radu,
 • Sposobnost brzog usvajanja znanja,

Nudimo vam:

 • Dinamičan, interesantan i izazovan posao,
 • Odlične mogućnosti za profesionalno usavršavanje,
 • Kvalitetne uslove rada.

Prijave na oglas dostaviti na e-mail: konkurs@eft-group.net ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti radnu biografiju.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obavešteni.

Rok za dostavljanje prijava je 14. oktobar 2022. godine.

Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu.

Više informacija o kompaniji potražite na www.eft-sebileca.net i www.eft-group.net.

Lokacija: Bileća

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 19.09.2022.

Trajanje oglasa: 25 dana (ističe 14.10.2022.)

Back