Kontakt

Za sva pitanja kontaktirajte nas na sledeće načine:

sebileca-office@eft-group.net

Energy Financing Team SE Bileća d.o.o.
Srpske vojske 9
89230 Bileća
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 270 415

Ukoliko ste nezadovoljni bilo kojim aspektom našeg poslovanja molimo da nas obavestite.

Forma Prigovora

Kontakt informacije

Molimo Vas da popunite opciju preko koje želite biti kontaktirani (tj. pošta, telefon ili e-mail)

Opis događaja ili prigovora:
Šta se dogodilo? Gdje se to dogodilo? Kome se to dogodilo? Šta je rezultiralo pojavom problema?

Kako biste Vi željeli da se ovaj problem riješi?: