Kontakt

Za sva pitanja kontaktirajte nas na sledeće načine:

sebileca-office@eft-group.net

Energy Financing Team SE Bileća d.o.o.
Srpske vojske 9
89230 Bileća
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 59 270 410